All will succeed!

Digitalisering handlar inte om antalet läsplattor och datorer i skolan utan om vad vi gör med dem, hur vi kan förändra vår undervisning och göra saker tillsammans med eleverna som tidigare inte var möjligt.

Solnas kommunala förskolor och skolor har idag haft möjlighet att lyssna till Abdul Chohan, utvecklingsansvarig på Essa Academy i Bolton, England.  Essa Academy är en skola i ett utsatt område i Bolton.  Skolan var nedläggningshotad och elevernas resultat var dåliga.  Abdul, som ansvarig för tekniken på skolan, bestämde sig för att köpa in iPod till varje elev istället för vagnar med laptops.  Detta blev början på skolans förändringsresa mot en skola där alla eleverna blir godkända i alla ämnen.

Essa Academys filosofi är att alla elever kommer att lyckas.  Tron på elevernas förmåga att lyckas är en av grundstenarna i arbetet på Essa. Abdul Chohan menar att om läraren har tron på elevernas förmåga då kommer lärarens beteende att förändras och skapa en undervisning som ger alla elever möjlighet att lyckas. När läraren har höga förväntningar på eleven kommer eleven prestera bättre.

För att få en förändring i undervisningen behöver de verktyg som lärarna och eleverna använder vara enkla och pålitliga.  Abdul Chohan visade på appar som Essa hade som verktyg och betonade hur viktigt det är att lärare på en skola använder samma digitala verktyg så att elever och vårdnadshavare kan känna igen sig. De digitala verktyg som Abdul visade handlade om att kunna förstärka återkopplingen till elever på arbeten samt göra undervisningsmaterial tillgängligt till eleverna även utanför skoltid.

De digitala verktyg som de kommunala skolorna i Solna har genom Office 365 kan ge liknande möjligheter att förstärka elevernas lärande och göra material tillgängligt.  I t ex ClassNotebook kan läraren samla allt undervisningsmaterial, eleven kan lämna in sitt arbete och läraren kan ge återkoppling, både muntlig och skriftlig.  Till hösten kommer också Office 365 Classroom som ger möjlighet till att förstärka återkoppling och bedömning i arbetet med eleverna.

Ett mål i barn- och utbildningsförvaltningens handlingsplan för digitalisering är att våra lärare ska förändra och omdefiniera sin undervisning enligt Ruben Puenteduras SAMR-modell vid minst tre lektionstillfällen i veckan.  Det går hand i hand med Abduls devis att digitala verktyg inte bara ska ersätta tidigare verktyg utan möjliggöra undervisning som tidigare inte var möjlig.abdul-och-anne

 

Pedagogiskt café om digitalisering

Tisdagen den 25 oktober genomförde vi ett pedagogiskt café, där 12 av stadens lärare höll i workshops där de berättade om hur de använder digitala verktyg i undervisningen.

Det var stor uppslutning i Skytteholmsskolans matsal, där det bjöds på fika innan  de nästan 250 lärarna gick på de olika workshops som de bokat sig på.  Eftermiddagen erbjöd tio olika miniföreläsningar och varje lärare fick önska tre stycken av dessa. Skytteholmsskolan hade upplåtit matsalen och högstadiekorridoren till vårt förfogande så att vi skulle hinna så mycket som möjligt under eftermiddagen utan att behöva transportera oss för långt.

Märta och AnnMarie, från Ulriksdalsskolan, berättade om Plickers, ett verktyg för den lärare som inte har tillgång till så många lärplattor eller datorer i sitt klassrum.  Märta och AnnMarie visade hur de med hjälp av Plickers kan synliggöra elevers kunskaper.

Åsa från Granbackaskolan, visade hur hon har arbetat med Book Creator, ett sätt för elever att skapa digitala böcker på ett lätthanterligt sätt.

Josefin, från Tallbackaskolan, berättade om hur hon har arbetat med Sway, ett av programmen i Office 365.  Med hjälp av Sway har hennes elever på ett enkelt sätt skapat bloggar där de redovisar sin läslogg av en gemensam bok som hela klassen läser.  Varje elev har fått välja en av karaktärerna i boken och skriver en blogg som om de vore den karaktären.  Att skriva en blogg är ett sätt för eleverna att synliggöra sitt lärande.

Under eftermiddagen satt jag på en bänk i korridoren för att vid byten av workshop, kunna dirigera lärarna till rätt klassrum.  Det var fantastiskt att sitta där och dels höra de pedagogiska samtal som pågick inne i klassrummen och dels de samtal som pågick ute i korridoren under bytena samt när dagen avslutades.  Det kom många glada tillrop under eftermiddagen och lärare som kommenterade att de längtat efter dessa typen av möten.

Jag hoppas att detta pedagogiska café kan bli en tradition och att det bidrar till en kultur där våra lärare vill dela med sig av sitt arbete till sina kollegor!

/Sofia, utvecklingsledare

 

Nu kör vi!

Efter två intensiva och inspirerande dagar på Makerdays kom vi hem till verkligheten där vi försökt applicera alla ideér vi fått från föreläsningar och workshops.
Alla borde få ta del av en sådan här fortbildning, då man åkte hem med känslan av att allt är möjligt och att alla kan. Oavsett om man har de digitala verktygen eller inte.
Ofta hör man hur lärare menar att de inte har de digitala förutsättningarna eller kompetensen för att bedriva undervisning med inslag av bland annat programmering. Vi fick intrycket att argument som dessa inte är speciellt hållbara. Vi fick möta ämnespedagoger i SO, som ansåg att de inte var tekniskt kunniga, men som ändå genom sitt arbete med programmering fick åka till Singapore för att delta i programmerings-VM.
Väl hemma känner vi att “nu kör vi “och gör det bästa vi kan av de medel vi har. Istället för att fokusera på “hur det borde vara” och hur “vi skulle vilja ha det” har vi lagt fokus på vad vi faktiskt KAN göra här och nu.
img_1476190776000_47
Mvh
Nina och Mahdis

Sphero, Micro:bit och marshmallows

 

 

Det var två händelserika dagar som bestod av föreläsningar varvat med workshops med olika hands on övningar. Vi fick introducerat hur vi kan koppla programmering till kunskapskrav och centralt innehåll både via teori och via praktiska övningar.

The Marshmallow Challenge

Efter den inledande föreläsningen fick vi genomföra The Marshmallow Challenge. Det gick ut på att bygga så högt som möjligt med hjälp av vissa givna verktyg. Utmaningen ville påvisa att det är viktigt att våga pröva sig fram, att det är själv processen som för lärande framåt.
The Marshmallow Challenge: https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower?language=sv

 

 Micro:bit

Vi fick besöka ett Maker Lab där bland annat Hand-On Science hade byggt en larmad godisburk. Öppnade man locket så blinkade en lampa och larmet tjöt. Detta hade gjort med hjälp av Micro:bit. Det är en liten programmeringsbar dator som man kan skapa allt från musikinstrument till egna robotar. Läs mera om dem här: http://hos.se/produkt/bbc-microbit/2764

bild-3

Sphero

Vi fick lära oss att programmera i Tickle och med hjälp av appen styra roboten Sphero.
Det var ett helt lektionsupplägg kopplat till svenska, matematik, engelska och teknik.

 

Avslutningsvis så prövade vi även på att bygga och programmera med hjälpa av LEGO samt skapa ett enkelt spel i Scratch.

 

Mathias Andersson & Susanne Perjons, Ekensbergsskolan

 

Makerdays

Förra veckan åkte sju pedagoger ifrån Solnas grundskolor ner till Göteborg för att delta i Makerdays.  Under två dagar fick de prova på att skapa inom makerkulturen och även testa olika slags programmering.  Emelie Karlsson, lärare på Skytteholmsskolan har beskrivit ett av momenten som hon genomförde under Makerdays.

Sphero

Under Makerdays fick vi chansen att prova på att använda roboten Sphero. Vi skulle komma på en berättelse med hjälpa av kort som vi skulle dra från fem olika tallrikar (se bild). Tallrikarna representerade olika kategorier, exempelvis karaktär, genre och händelse. De olika kategorierna gjorde att det blev en väldigt rolig berättelse med mycket fantasi. När vi sedan hade skapat vår berättelse skulle vi bygga en bana till roboten som inspirerades av berättelsen. För att roboten skulle kunna åka bana var vi tvungna att programmera den. Vi fick då använda en app som hette Tickel och lära oss hur vi skulle göra för att programmera Sphero. Detta var väldigt roligt och spännande men också lite klurig. Det blev en hel del problemlösning och mycket samarbete för att få det att fungera.


Den här uppgiften är bara en av många spännande uppgifter vi fick göra under Makerdays. Men det var denna jag fastnade mest för eftersom man kan gör så många olika saker med roboten Sphero och kombinera den med olika ämnen. Den kan också användas utomhus vilket jag tyckte lät väldigt spännande!

Ny läroplan för fritidshemmet

Den 1 juli i år kom ett tillägg till Lgr 11 för fritidshemmet och förskoleklassen. Inspirerad av Michael Rystad  och Svedala kommuns hemsida för skolutveckling Kvutis , bestämde vi oss för att ta en genomgång med alla medarbetare i fritidshemmen av de fyra första kapitlen i den reviderade läroplanen.

 

Alla medarbetare i Solna stads fritidshem deltar tre gånger per termin i nätverksträffar. Till min hjälp att leda dessa träffar har jag biträdande rektorer från fyra av stadens kommunala grundskolor.  Inför dagens nätverksträff hade alla grupper fått i uppgift att synliggöra det värdegrundsarbete som ständigt pågår i våra fritidshem.

Att synliggöra sitt arbete

Två av grupperna i fritidshemsnätverket träffas på Solna stadshus tillsammans med mig och biträdande rektor Katarina Hagman.  Vi fick se så fina presentationer av värdegrundsarbetet idag.  Det blev tydligt, både för oss och för våra medarbetare, hur viktigt det är att ibland stanna upp i vår verksamhet och titta på vad vi egentligen gör.  Det visade sig att våra fritidshem gör otroligt mycket och våra fritidspedagoger blev även själva lite överraskade av allt de faktiskt gör.

Vi fick höra exempel på hur de i våra fritidshem arbetar med hur man är en bra kompis. Med hjälp av litteratur, filmer och drama har de visat elever hur en bra kompis agerar.  För att befästa elevernas tankar skapar eleverna på flera av våra fritids fina konstverk som illustrerar hur en bra kompis ska vara.

capella-bilder

Precis som vi jobbar med eleverna att synliggöra deras arbete och kunskapsinlärning i undervisningen så behöver vi jobba med att få syn på vår egen verksamhet för att kunna fortsätta att utveckla den till att bli så bra som möjligt!

/Sofia, utvecklingsledare på barn och utbildningsförvaltningen

Ny fart i digitaliseringen

Nu har digitalisering tagit fart igen!  Den nya handlingsplanen för IKT för barn och utbildningsförvaltningen är beslutad, nya datorer till elever och lärare är utdelade och rektorerna har deltagit i inspirationsdagar.

Handlingsplanen för IKT

I den nya handlingsplanen för IKT finns mål för barn och utbildningsförvaltningen som handlar om att förbättra elevers uppfyllelse av kunskapskraven med hjälp av digitala verktyg.

För att vara rätt förberedda på vad digitaliseringen innebär, har de kommunala skolorna genomfört en kartläggning av IT-mognaden. Denna visade fyra centrala utvecklingsområden:

  • Infrastruktur och resurser
  • Skolans ledarskap och styrning
  • Professionens praktik och kompetens
  • Elevernas lärande och utveckling

I handlingsplanen för digitaliseringen av Solna stads grundskolor, finns förslag på aktiviteter inom de fyra utvecklingsområdena. Också riktlinjer för dokumentation och kommunikation i användandet av Office 365 har tagits fram. Office 365 är en tjänst som elever och pedagogisk personal kommer att använda som kombinerar molntjänster med lokalt installerade program på datorn.

Nya datorer, nytt lärande

Under början på höstterminen har jag, tillsammans med våra IT-specialister, varit i skolorna och delat ut ipads och datorer. Vissa skolor har en dator per elev i vissa årskurser, andra har satsat på ett antal ipads per grupp.  Det viktiga är inte hur många datorer eller ipads en skola har utan hur pedagogerna använder dem i undervisningen för att förbättra elevernas uppfyllelse av kunskapskraven.

Alla lärare i våra grundskolor genomgår under detta läsår en utbildning i hur de kan använda digitala verktyg för att förstärka den formativa bedömningen i klassrummet.  De är väldigt spännande att följa utveckling av undervisningen i våra klassrum och att se att flera lärare har hittat ny glädje i sin undervisning.

Digitaliserat ledarskap

Under två dagar i september samlades våra rektorer för två dagar fyllda av digitalisering.  Rektorerna fick ta del av  rektor Monica Åkerbergs erfarenheter av och kunskaper om en digitaliserad skola. Monica berättade om fördelar och möjligheter med en molntjänst t ex att kunna dela dokument med varandra inom kollegiet, vilket underlättar samarbete och tillgänglighet.

Rektorerna fick också själva prova på digitala verktyg under en workshop t ex makey, makey, blue-bots och olika appar för att programmera.

20160916_133450
Appen Bee-bot utmanade rektorerna i det logiska tänkandet.

Nu ser jag fram emot att få rapporter från lärare som är på Makerdays i Göteborg, skolbesök i England och hur arbetet fortsätter ute på våra skolor.

Rektor summerar!

Jag fick min första email adress på campus i Grahamstown Sydafrika när jag var utbytestudent på Rhodes University 1996. Då var internet “litet” och uppkopplingen skedde med telefonmodem som sprakade och pep. Men redan då kändes det magiskt. Tänk att kunna få tag i kompisarna hemma via internet. Coolt!
 
Sedan gick 20 år och nu är jag rektor för Skytteholmsskolan som är pilotskolan för Solnas digitalisering i skolan. Det finns så mycket på internet och i Office 365 som totalt förändrar förutsättningarna för lärandet och undervisningen. Och nu är det äntligen möjligt. Eleverna kommer springande till lektionen med datorn under armen. Där möts de t.ex av tydliga mål för ämnesområdet, nya digitala sätt att checka av läxan och bra feedback på sina arbeten. I implementeringen har vi fokuserat på de formativa lärprocesserna. Vi har kompetensutvecklat lärare i att hitta verktyg och metoder för detta. Att kunna erbjuda modern teknik i kombination med att visa vägen till nya arbetssätt har inneburit att vår satsning burit frukt. Eleverna är mer motiverade och lärarna är så entusiastiska och inspirerade i sitt värv
 
Som av en händelse kom en litteraturstudie av forskningsrön om digitalisering i skolan som utbildningsutskottet låtit göra och som publicerades på Regeringens hemsida i slutet på förra veckan. Där lyfter de fram: ”Digitala verktyg i sig ger ingen förändring, utan det är först när de används med en genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat”. Det genomtänkta sättet som vi i Solna har utvecklat är att ta fasta på det kollegiala lärandet, kompetensutveckling till lärare i hur de kan bli skickligare på formativ bedömning tack vare digitala verktyg och även att medvetandegöra fallgropar som kan leda till att den ökade måluppfyllelsen uteblir. För att lyckas har vi satt upp tydliga mål för lärare att dels använda digitala verktyg ofta och dels att gradera på vilket sätt användandet utförs. Vi har tagit Ruben Puenteduras SAMR-modell till hjälp för att åskådliggöra fyra olika nivåer. De basala nivåerna handlar om att datorn ersätter analoga arbetsmetoder, medan de två nivåer som vi eftersträvar innebär att lärare förändrar och omdefinierar hela lärandesituationen.
 
Under läsåret 2016/17 har vi förberett och genomfört implementeringen och en stående punkt i alla strategier har varit vikten av att skolans ledning är med i arbetet. För mig har det inneburit att jag har lärt mig nya verktyg och förändrat mitt sätt att arbeta med dem. Jag lägger t.ex. ut mina veckobrev till personalen i OneNote, när vi har skolledningsmöte använder vi oss av Padlet och delade dokument i Office-paketet, för att kommunicera med eleverna har jag skapat dels animerade filmklipp i Tellagami och seriestrippar i Bitstrips. Det har varit effektiva och bra verktyg som har hjälpt mig i mitt arbete att leda skolan och därtill har det varit fantastiskt roligt. Att som rektor tillägna sig nya verktyg och metoder har varit en viktig pusselbit i vår lyckade satsning. Att vi år 2016 har tillgång till en stor mångfald av digitala verktyg, snabb uppkoppling och bra hårdvara har gjort att jag bara har gott att säga om pilotgruppens arbete. I höst står vi väl förberedda för att sätta igång med övriga skolan. Lärare är i startblocken och eleverna längtar.
 
Med vänlig hälsning

Katarina Koto
Rektor

Positivt överraskad av digitaliseringen!

Jag var ärligt talat ganska negativ innan digitaliseringen kom igång. Det finns forskning som visar att om man bara ger eleverna en dator utan att också komma med rätt pedagogiska insatser så sjunker elevernas resultat. Och visst är det så att det finns problem. Många elever blir distraherade av datorernas möjligheter. Spel under lektionerna är ett problem. Inte ett oöverstigligt sådant dock. Samtidigt så skriver så gott som samtliga elever mer än vad de gjort tidigare, ofta många gånger mer. Det blir inte heller bara en ökad volym, tack vare att det är så pass mycket lättare att ge formativ kritik genom att kommentera direkt i elevernas dokument så utvecklas också kvaliteten på deras texter.
Datorerna ger många möjligheter, hittills är jag och de flesta av mina kollegor bara i början av en digitaliseringsprocess men vi har redan kommit en bra bit på vägen och vi fortsätter att pröva oss fram med olika verktyg med ett fokus på ett språkutvecklande arbetssätt.
/Erik

Digitalisering + fortbildning= sant

På Skytteholmsskolan har vi nu haft digitalisering under några månader. Vad kan man säga om de här månaderna? Det har öppnat upp för ett helt nytt sätt att arbeta, om man vet hur man gör. Det är helt riktigt att datorerna möjliggör för ett nytt lärande, och att det är en enorm framgång bara att eleverna har datorer att skriva sina arbeten på. Men nu är det inte datorn som skrivmaskin som är framgångsreceptet. Det måste till mer. Det här “mer” är utmaningen och det är där det är viktigt med både utbildning och kollegialt lärande.
Lika viktigt som introduktionen av digitaliseringen är, så är underhållet lika viktigt. Det är mycket viktigt att lärarna får utbildning i datorerna och framförallt vad som ska göras med dem. Eftersom forskningen säger att datorer endast bidrar till högre lärande och kunskaper vid ett visst användande av datorer, är det exceptionellt viktigt att lärarkåren får lära sig vad som räknas in i detta. Jag tror också att det är bra att specificera för varje aktivitet eller digitalt verktyg, vad det ska utveckla hos eleven. Det är därför av central betydelse att utbildningen av digitaliseringen fortsätter även efter införandet av datorer.
Man måste fortsätta med utbildningar i form av vad man kan göra för att förbättra kunskaperna, och även forum där kolleger delar med sig av sätt att arbeta. Detta tar givetvis tid, men det gör allt i början. När det nya arbetssättet har rotat sig mer, då kommer det förhoppningsvis ta mindre tid i anspråk.
En annan del i detta är att veta precis hur service av datorerna ska hanteras. I början uppstår vissa problem, men även efter några veckor eller månader uppdagar sig små egenheter i maskinerna. En effektiv support är då vad som behövs. Detta påverkar ofta elevernas inlämningar av arbeten och några kommer mycket efter med sina arbeten. I synnerhet de som har glömt bort hur man skriver med penna på papper.
Som en sammanfattning kan jag säga att introducerande utbildning samt fortbildning är mycket betydelsefullt i arbetet med datorerna. Även support för själva datorerna, även om det inte är roligt att tänka på. Om någon tycker att detta inlägg är kritiskt mot digitaliseringen, så är det absolut inte min mening. Det är fantastiskt roligt att ha möjligheten att arbeta på detta sätt, jag vill bara poängtera vikten av att ha de rätta verktygen.
/Katarina