Nu är vi igång!

Sedan början på november har en grupp lärare på Skytteholmsskolan samlats varannan tisdag för att genom kollegialt lärande fördjupa sina kunskaper om digitala verktyg kopplade till formativ bedömning.  Under vårterminen kommer alla elever i årskurs 6-9 få tillgång till en egen dator.

För att vår satsning på att digitalisera skolan ska ge effekt på elevernas inlärning och öka uppfyllelsen av kunskapskraven har vi valt att utgå från de fem formativa nyckelprocesserna:

 

  • Tydliggöra mål och kunskapskrav
  • Synliggöra lärandet
  • Återkoppling
  • Aktivera eleverna som lärresurser för varandra
  • Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

 

Lärarna har bland annat testat på random name-pickers, Padlet, Socrative och Mentimeter men framförallt har de fått tillgång till Office 365 som kommer att bli vår nya gemensamma arbetsyta.

 

Skytteholmsskolan