Om Pedagog Solna

Vi ska skapa förskolor och skolor där ALLA barn och elever når sin fulla potential

Välkommen att följa pedagog Solna för att ta del av de kommunala skolornas digitala utveckling.

Solna stad tar digitaliseringen avstamp i formativ bedömning och kopplar digitala verktyg till de formativa processerna. Syftet med bloggen är att lyfta fram det pedagogiska arbete som görs ute på våra skolor och sprida goda exempel.

Pedagoger, lärare och skolledare i Solna stads kommunala grundskolor skriver om sina digitala erfarenheter på pedagog Solna.

Barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsledare administrerar bloggen.

CH_Bergshamraskolan-6-Nyhetsbildsolna.se415x277

 

 

One thought on “Om Pedagog Solna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s