All will succeed!

Digitalisering handlar inte om antalet läsplattor och datorer i skolan utan om vad vi gör med dem, hur vi kan förändra vår undervisning och göra saker tillsammans med eleverna som tidigare inte var möjligt.

Solnas kommunala förskolor och skolor har idag haft möjlighet att lyssna till Abdul Chohan, utvecklingsansvarig på Essa Academy i Bolton, England.  Essa Academy är en skola i ett utsatt område i Bolton.  Skolan var nedläggningshotad och elevernas resultat var dåliga.  Abdul, som ansvarig för tekniken på skolan, bestämde sig för att köpa in iPod till varje elev istället för vagnar med laptops.  Detta blev början på skolans förändringsresa mot en skola där alla eleverna blir godkända i alla ämnen.

Essa Academys filosofi är att alla elever kommer att lyckas.  Tron på elevernas förmåga att lyckas är en av grundstenarna i arbetet på Essa. Abdul Chohan menar att om läraren har tron på elevernas förmåga då kommer lärarens beteende att förändras och skapa en undervisning som ger alla elever möjlighet att lyckas. När läraren har höga förväntningar på eleven kommer eleven prestera bättre.

För att få en förändring i undervisningen behöver de verktyg som lärarna och eleverna använder vara enkla och pålitliga.  Abdul Chohan visade på appar som Essa hade som verktyg och betonade hur viktigt det är att lärare på en skola använder samma digitala verktyg så att elever och vårdnadshavare kan känna igen sig. De digitala verktyg som Abdul visade handlade om att kunna förstärka återkopplingen till elever på arbeten samt göra undervisningsmaterial tillgängligt till eleverna även utanför skoltid.

De digitala verktyg som de kommunala skolorna i Solna har genom Office 365 kan ge liknande möjligheter att förstärka elevernas lärande och göra material tillgängligt.  I t ex ClassNotebook kan läraren samla allt undervisningsmaterial, eleven kan lämna in sitt arbete och läraren kan ge återkoppling, både muntlig och skriftlig.  Till hösten kommer också Office 365 Classroom som ger möjlighet till att förstärka återkoppling och bedömning i arbetet med eleverna.

Ett mål i barn- och utbildningsförvaltningens handlingsplan för digitalisering är att våra lärare ska förändra och omdefiniera sin undervisning enligt Ruben Puenteduras SAMR-modell vid minst tre lektionstillfällen i veckan.  Det går hand i hand med Abduls devis att digitala verktyg inte bara ska ersätta tidigare verktyg utan möjliggöra undervisning som tidigare inte var möjlig.abdul-och-anne

 

Advertisements