Pedagogiskt café om digitalisering

Tisdagen den 25 oktober genomförde vi ett pedagogiskt café, där 12 av stadens lärare höll i workshops där de berättade om hur de använder digitala verktyg i undervisningen.

Det var stor uppslutning i Skytteholmsskolans matsal, där det bjöds på fika innan  de nästan 250 lärarna gick på de olika workshops som de bokat sig på.  Eftermiddagen erbjöd tio olika miniföreläsningar och varje lärare fick önska tre stycken av dessa. Skytteholmsskolan hade upplåtit matsalen och högstadiekorridoren till vårt förfogande så att vi skulle hinna så mycket som möjligt under eftermiddagen utan att behöva transportera oss för långt.

Märta och AnnMarie, från Ulriksdalsskolan, berättade om Plickers, ett verktyg för den lärare som inte har tillgång till så många lärplattor eller datorer i sitt klassrum.  Märta och AnnMarie visade hur de med hjälp av Plickers kan synliggöra elevers kunskaper.

Åsa från Granbackaskolan, visade hur hon har arbetat med Book Creator, ett sätt för elever att skapa digitala böcker på ett lätthanterligt sätt.

Josefin, från Tallbackaskolan, berättade om hur hon har arbetat med Sway, ett av programmen i Office 365.  Med hjälp av Sway har hennes elever på ett enkelt sätt skapat bloggar där de redovisar sin läslogg av en gemensam bok som hela klassen läser.  Varje elev har fått välja en av karaktärerna i boken och skriver en blogg som om de vore den karaktären.  Att skriva en blogg är ett sätt för eleverna att synliggöra sitt lärande.

Under eftermiddagen satt jag på en bänk i korridoren för att vid byten av workshop, kunna dirigera lärarna till rätt klassrum.  Det var fantastiskt att sitta där och dels höra de pedagogiska samtal som pågick inne i klassrummen och dels de samtal som pågick ute i korridoren under bytena samt när dagen avslutades.  Det kom många glada tillrop under eftermiddagen och lärare som kommenterade att de längtat efter dessa typen av möten.

Jag hoppas att detta pedagogiska café kan bli en tradition och att det bidrar till en kultur där våra lärare vill dela med sig av sitt arbete till sina kollegor!

/Sofia, utvecklingsledare

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s