Pedagogiskt café om digitalisering

Tisdagen den 25 oktober genomförde vi ett pedagogiskt café, där 12 av stadens lärare höll i workshops där de berättade om hur de använder digitala verktyg i undervisningen.

Det var stor uppslutning i Skytteholmsskolans matsal, där det bjöds på fika innan  de nästan 250 lärarna gick på de olika workshops som de bokat sig på.  Eftermiddagen erbjöd tio olika miniföreläsningar och varje lärare fick önska tre stycken av dessa. Skytteholmsskolan hade upplåtit matsalen och högstadiekorridoren till vårt förfogande så att vi skulle hinna så mycket som möjligt under eftermiddagen utan att behöva transportera oss för långt.

Märta och AnnMarie, från Ulriksdalsskolan, berättade om Plickers, ett verktyg för den lärare som inte har tillgång till så många lärplattor eller datorer i sitt klassrum.  Märta och AnnMarie visade hur de med hjälp av Plickers kan synliggöra elevers kunskaper.

Åsa från Granbackaskolan, visade hur hon har arbetat med Book Creator, ett sätt för elever att skapa digitala böcker på ett lätthanterligt sätt.

Josefin, från Tallbackaskolan, berättade om hur hon har arbetat med Sway, ett av programmen i Office 365.  Med hjälp av Sway har hennes elever på ett enkelt sätt skapat bloggar där de redovisar sin läslogg av en gemensam bok som hela klassen läser.  Varje elev har fått välja en av karaktärerna i boken och skriver en blogg som om de vore den karaktären.  Att skriva en blogg är ett sätt för eleverna att synliggöra sitt lärande.

Under eftermiddagen satt jag på en bänk i korridoren för att vid byten av workshop, kunna dirigera lärarna till rätt klassrum.  Det var fantastiskt att sitta där och dels höra de pedagogiska samtal som pågick inne i klassrummen och dels de samtal som pågick ute i korridoren under bytena samt när dagen avslutades.  Det kom många glada tillrop under eftermiddagen och lärare som kommenterade att de längtat efter dessa typen av möten.

Jag hoppas att detta pedagogiska café kan bli en tradition och att det bidrar till en kultur där våra lärare vill dela med sig av sitt arbete till sina kollegor!

/Sofia, utvecklingsledare

 

Advertisements

Nu kör vi!

Efter två intensiva och inspirerande dagar på Makerdays kom vi hem till verkligheten där vi försökt applicera alla ideér vi fått från föreläsningar och workshops.
Alla borde få ta del av en sådan här fortbildning, då man åkte hem med känslan av att allt är möjligt och att alla kan. Oavsett om man har de digitala verktygen eller inte.
Ofta hör man hur lärare menar att de inte har de digitala förutsättningarna eller kompetensen för att bedriva undervisning med inslag av bland annat programmering. Vi fick intrycket att argument som dessa inte är speciellt hållbara. Vi fick möta ämnespedagoger i SO, som ansåg att de inte var tekniskt kunniga, men som ändå genom sitt arbete med programmering fick åka till Singapore för att delta i programmerings-VM.
Väl hemma känner vi att “nu kör vi “och gör det bästa vi kan av de medel vi har. Istället för att fokusera på “hur det borde vara” och hur “vi skulle vilja ha det” har vi lagt fokus på vad vi faktiskt KAN göra här och nu.
img_1476190776000_47
Mvh
Nina och Mahdis

Sphero, Micro:bit och marshmallows

 

 

Det var två händelserika dagar som bestod av föreläsningar varvat med workshops med olika hands on övningar. Vi fick introducerat hur vi kan koppla programmering till kunskapskrav och centralt innehåll både via teori och via praktiska övningar.

The Marshmallow Challenge

Efter den inledande föreläsningen fick vi genomföra The Marshmallow Challenge. Det gick ut på att bygga så högt som möjligt med hjälp av vissa givna verktyg. Utmaningen ville påvisa att det är viktigt att våga pröva sig fram, att det är själv processen som för lärande framåt.
The Marshmallow Challenge: https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower?language=sv

 

 Micro:bit

Vi fick besöka ett Maker Lab där bland annat Hand-On Science hade byggt en larmad godisburk. Öppnade man locket så blinkade en lampa och larmet tjöt. Detta hade gjort med hjälp av Micro:bit. Det är en liten programmeringsbar dator som man kan skapa allt från musikinstrument till egna robotar. Läs mera om dem här: http://hos.se/produkt/bbc-microbit/2764

bild-3

Sphero

Vi fick lära oss att programmera i Tickle och med hjälp av appen styra roboten Sphero.
Det var ett helt lektionsupplägg kopplat till svenska, matematik, engelska och teknik.

 

Avslutningsvis så prövade vi även på att bygga och programmera med hjälpa av LEGO samt skapa ett enkelt spel i Scratch.

 

Mathias Andersson & Susanne Perjons, Ekensbergsskolan

 

Makerdays

Förra veckan åkte sju pedagoger ifrån Solnas grundskolor ner till Göteborg för att delta i Makerdays.  Under två dagar fick de prova på att skapa inom makerkulturen och även testa olika slags programmering.  Emelie Karlsson, lärare på Skytteholmsskolan har beskrivit ett av momenten som hon genomförde under Makerdays.

Sphero

Under Makerdays fick vi chansen att prova på att använda roboten Sphero. Vi skulle komma på en berättelse med hjälpa av kort som vi skulle dra från fem olika tallrikar (se bild). Tallrikarna representerade olika kategorier, exempelvis karaktär, genre och händelse. De olika kategorierna gjorde att det blev en väldigt rolig berättelse med mycket fantasi. När vi sedan hade skapat vår berättelse skulle vi bygga en bana till roboten som inspirerades av berättelsen. För att roboten skulle kunna åka bana var vi tvungna att programmera den. Vi fick då använda en app som hette Tickel och lära oss hur vi skulle göra för att programmera Sphero. Detta var väldigt roligt och spännande men också lite klurig. Det blev en hel del problemlösning och mycket samarbete för att få det att fungera.


Den här uppgiften är bara en av många spännande uppgifter vi fick göra under Makerdays. Men det var denna jag fastnade mest för eftersom man kan gör så många olika saker med roboten Sphero och kombinera den med olika ämnen. Den kan också användas utomhus vilket jag tyckte lät väldigt spännande!

Ny läroplan för fritidshemmet

Den 1 juli i år kom ett tillägg till Lgr 11 för fritidshemmet och förskoleklassen. Inspirerad av Michael Rystad  och Svedala kommuns hemsida för skolutveckling Kvutis , bestämde vi oss för att ta en genomgång med alla medarbetare i fritidshemmen av de fyra första kapitlen i den reviderade läroplanen.

 

Alla medarbetare i Solna stads fritidshem deltar tre gånger per termin i nätverksträffar. Till min hjälp att leda dessa träffar har jag biträdande rektorer från fyra av stadens kommunala grundskolor.  Inför dagens nätverksträff hade alla grupper fått i uppgift att synliggöra det värdegrundsarbete som ständigt pågår i våra fritidshem.

Att synliggöra sitt arbete

Två av grupperna i fritidshemsnätverket träffas på Solna stadshus tillsammans med mig och biträdande rektor Katarina Hagman.  Vi fick se så fina presentationer av värdegrundsarbetet idag.  Det blev tydligt, både för oss och för våra medarbetare, hur viktigt det är att ibland stanna upp i vår verksamhet och titta på vad vi egentligen gör.  Det visade sig att våra fritidshem gör otroligt mycket och våra fritidspedagoger blev även själva lite överraskade av allt de faktiskt gör.

Vi fick höra exempel på hur de i våra fritidshem arbetar med hur man är en bra kompis. Med hjälp av litteratur, filmer och drama har de visat elever hur en bra kompis agerar.  För att befästa elevernas tankar skapar eleverna på flera av våra fritids fina konstverk som illustrerar hur en bra kompis ska vara.

capella-bilder

Precis som vi jobbar med eleverna att synliggöra deras arbete och kunskapsinlärning i undervisningen så behöver vi jobba med att få syn på vår egen verksamhet för att kunna fortsätta att utveckla den till att bli så bra som möjligt!

/Sofia, utvecklingsledare på barn och utbildningsförvaltningen

Ny fart i digitaliseringen

Nu har digitalisering tagit fart igen!  Den nya handlingsplanen för IKT för barn och utbildningsförvaltningen är beslutad, nya datorer till elever och lärare är utdelade och rektorerna har deltagit i inspirationsdagar.

Handlingsplanen för IKT

I den nya handlingsplanen för IKT finns mål för barn och utbildningsförvaltningen som handlar om att förbättra elevers uppfyllelse av kunskapskraven med hjälp av digitala verktyg.

För att vara rätt förberedda på vad digitaliseringen innebär, har de kommunala skolorna genomfört en kartläggning av IT-mognaden. Denna visade fyra centrala utvecklingsområden:

  • Infrastruktur och resurser
  • Skolans ledarskap och styrning
  • Professionens praktik och kompetens
  • Elevernas lärande och utveckling

I handlingsplanen för digitaliseringen av Solna stads grundskolor, finns förslag på aktiviteter inom de fyra utvecklingsområdena. Också riktlinjer för dokumentation och kommunikation i användandet av Office 365 har tagits fram. Office 365 är en tjänst som elever och pedagogisk personal kommer att använda som kombinerar molntjänster med lokalt installerade program på datorn.

Nya datorer, nytt lärande

Under början på höstterminen har jag, tillsammans med våra IT-specialister, varit i skolorna och delat ut ipads och datorer. Vissa skolor har en dator per elev i vissa årskurser, andra har satsat på ett antal ipads per grupp.  Det viktiga är inte hur många datorer eller ipads en skola har utan hur pedagogerna använder dem i undervisningen för att förbättra elevernas uppfyllelse av kunskapskraven.

Alla lärare i våra grundskolor genomgår under detta läsår en utbildning i hur de kan använda digitala verktyg för att förstärka den formativa bedömningen i klassrummet.  De är väldigt spännande att följa utveckling av undervisningen i våra klassrum och att se att flera lärare har hittat ny glädje i sin undervisning.

Digitaliserat ledarskap

Under två dagar i september samlades våra rektorer för två dagar fyllda av digitalisering.  Rektorerna fick ta del av  rektor Monica Åkerbergs erfarenheter av och kunskaper om en digitaliserad skola. Monica berättade om fördelar och möjligheter med en molntjänst t ex att kunna dela dokument med varandra inom kollegiet, vilket underlättar samarbete och tillgänglighet.

Rektorerna fick också själva prova på digitala verktyg under en workshop t ex makey, makey, blue-bots och olika appar för att programmera.

20160916_133450
Appen Bee-bot utmanade rektorerna i det logiska tänkandet.

Nu ser jag fram emot att få rapporter från lärare som är på Makerdays i Göteborg, skolbesök i England och hur arbetet fortsätter ute på våra skolor.