Rektor summerar!

Jag fick min första email adress på campus i Grahamstown Sydafrika när jag var utbytestudent på Rhodes University 1996. Då var internet “litet” och uppkopplingen skedde med telefonmodem som sprakade och pep. Men redan då kändes det magiskt. Tänk att kunna få tag i kompisarna hemma via internet. Coolt!
 
Sedan gick 20 år och nu är jag rektor för Skytteholmsskolan som är pilotskolan för Solnas digitalisering i skolan. Det finns så mycket på internet och i Office 365 som totalt förändrar förutsättningarna för lärandet och undervisningen. Och nu är det äntligen möjligt. Eleverna kommer springande till lektionen med datorn under armen. Där möts de t.ex av tydliga mål för ämnesområdet, nya digitala sätt att checka av läxan och bra feedback på sina arbeten. I implementeringen har vi fokuserat på de formativa lärprocesserna. Vi har kompetensutvecklat lärare i att hitta verktyg och metoder för detta. Att kunna erbjuda modern teknik i kombination med att visa vägen till nya arbetssätt har inneburit att vår satsning burit frukt. Eleverna är mer motiverade och lärarna är så entusiastiska och inspirerade i sitt värv
 
Som av en händelse kom en litteraturstudie av forskningsrön om digitalisering i skolan som utbildningsutskottet låtit göra och som publicerades på Regeringens hemsida i slutet på förra veckan. Där lyfter de fram: ”Digitala verktyg i sig ger ingen förändring, utan det är först när de används med en genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat”. Det genomtänkta sättet som vi i Solna har utvecklat är att ta fasta på det kollegiala lärandet, kompetensutveckling till lärare i hur de kan bli skickligare på formativ bedömning tack vare digitala verktyg och även att medvetandegöra fallgropar som kan leda till att den ökade måluppfyllelsen uteblir. För att lyckas har vi satt upp tydliga mål för lärare att dels använda digitala verktyg ofta och dels att gradera på vilket sätt användandet utförs. Vi har tagit Ruben Puenteduras SAMR-modell till hjälp för att åskådliggöra fyra olika nivåer. De basala nivåerna handlar om att datorn ersätter analoga arbetsmetoder, medan de två nivåer som vi eftersträvar innebär att lärare förändrar och omdefinierar hela lärandesituationen.
 
Under läsåret 2016/17 har vi förberett och genomfört implementeringen och en stående punkt i alla strategier har varit vikten av att skolans ledning är med i arbetet. För mig har det inneburit att jag har lärt mig nya verktyg och förändrat mitt sätt att arbeta med dem. Jag lägger t.ex. ut mina veckobrev till personalen i OneNote, när vi har skolledningsmöte använder vi oss av Padlet och delade dokument i Office-paketet, för att kommunicera med eleverna har jag skapat dels animerade filmklipp i Tellagami och seriestrippar i Bitstrips. Det har varit effektiva och bra verktyg som har hjälpt mig i mitt arbete att leda skolan och därtill har det varit fantastiskt roligt. Att som rektor tillägna sig nya verktyg och metoder har varit en viktig pusselbit i vår lyckade satsning. Att vi år 2016 har tillgång till en stor mångfald av digitala verktyg, snabb uppkoppling och bra hårdvara har gjort att jag bara har gott att säga om pilotgruppens arbete. I höst står vi väl förberedda för att sätta igång med övriga skolan. Lärare är i startblocken och eleverna längtar.
 
Med vänlig hälsning

Katarina Koto
Rektor

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s