Positivt överraskad av digitaliseringen!

Jag var ärligt talat ganska negativ innan digitaliseringen kom igång. Det finns forskning som visar att om man bara ger eleverna en dator utan att också komma med rätt pedagogiska insatser så sjunker elevernas resultat. Och visst är det så att det finns problem. Många elever blir distraherade av datorernas möjligheter. Spel under lektionerna är ett problem. Inte ett oöverstigligt sådant dock. Samtidigt så skriver så gott som samtliga elever mer än vad de gjort tidigare, ofta många gånger mer. Det blir inte heller bara en ökad volym, tack vare att det är så pass mycket lättare att ge formativ kritik genom att kommentera direkt i elevernas dokument så utvecklas också kvaliteten på deras texter.
Datorerna ger många möjligheter, hittills är jag och de flesta av mina kollegor bara i början av en digitaliseringsprocess men vi har redan kommit en bra bit på vägen och vi fortsätter att pröva oss fram med olika verktyg med ett fokus på ett språkutvecklande arbetssätt.
/Erik
Advertisements