Digitalisering + fortbildning= sant

På Skytteholmsskolan har vi nu haft digitalisering under några månader. Vad kan man säga om de här månaderna? Det har öppnat upp för ett helt nytt sätt att arbeta, om man vet hur man gör. Det är helt riktigt att datorerna möjliggör för ett nytt lärande, och att det är en enorm framgång bara att eleverna har datorer att skriva sina arbeten på. Men nu är det inte datorn som skrivmaskin som är framgångsreceptet. Det måste till mer. Det här “mer” är utmaningen och det är där det är viktigt med både utbildning och kollegialt lärande.
Lika viktigt som introduktionen av digitaliseringen är, så är underhållet lika viktigt. Det är mycket viktigt att lärarna får utbildning i datorerna och framförallt vad som ska göras med dem. Eftersom forskningen säger att datorer endast bidrar till högre lärande och kunskaper vid ett visst användande av datorer, är det exceptionellt viktigt att lärarkåren får lära sig vad som räknas in i detta. Jag tror också att det är bra att specificera för varje aktivitet eller digitalt verktyg, vad det ska utveckla hos eleven. Det är därför av central betydelse att utbildningen av digitaliseringen fortsätter även efter införandet av datorer.
Man måste fortsätta med utbildningar i form av vad man kan göra för att förbättra kunskaperna, och även forum där kolleger delar med sig av sätt att arbeta. Detta tar givetvis tid, men det gör allt i början. När det nya arbetssättet har rotat sig mer, då kommer det förhoppningsvis ta mindre tid i anspråk.
En annan del i detta är att veta precis hur service av datorerna ska hanteras. I början uppstår vissa problem, men även efter några veckor eller månader uppdagar sig små egenheter i maskinerna. En effektiv support är då vad som behövs. Detta påverkar ofta elevernas inlämningar av arbeten och några kommer mycket efter med sina arbeten. I synnerhet de som har glömt bort hur man skriver med penna på papper.
Som en sammanfattning kan jag säga att introducerande utbildning samt fortbildning är mycket betydelsefullt i arbetet med datorerna. Även support för själva datorerna, även om det inte är roligt att tänka på. Om någon tycker att detta inlägg är kritiskt mot digitaliseringen, så är det absolut inte min mening. Det är fantastiskt roligt att ha möjligheten att arbeta på detta sätt, jag vill bara poängtera vikten av att ha de rätta verktygen.
/Katarina
Advertisements

Ordning och reda!

En av de större vinsterna med att varje elev har sin egen dator och att vi försöker finna nya sätt att utveckla, bredda och fördjupa våra kunskaper är att följa elevernas motivationskurva. De elever som stönade varje gång en skrivuppgift kommer på tal skriver inte bara mer, men bättre och med större lust. Jag tror motivationen är en viktigt nyckel till allt lärande och därför är det roligt att se hur även “vanliga” skrivuppgifter blivit roligare. Det blir dessutom snyggare, lättare att läsa och betydligt enklare att rätta. Att det finns så många sätt att rent layoutmässigt skriva en text bidrar till ökad motivation. Det blir också roligare att redovisa då eleverna gjort fina PowerPoints inför muntliga redovisningar.

År 8 har just avslutat sina praorapporter i Office 365 och som delade dokument kan alla berörda lärare kommentera och bedöma. Det förenklar arbetet betydligt då vi tidigare behövde fysiskt hålla reda på alla elevers inlämnade böcker och papper, som vi skulle lämna över till varandra.

Det blir också lättare för mig att se var någonstans varje elev befinner sig i varje arbete. Hur långt har de skrivit? Är de klara? Behöver de hjälp? Nu kan jag enkelt kommunicera i delade dokumenten utan att behöva samla in böcker. År 9 har skrivit sina debattartiklar i Sharepoint och där har de också kunnat ge respons till varandra. Vi har precis börjat arbeta med “författarporträtt” vilket också kommer att kräva en hel del källsökning från elevernas sida, och för första gången sedan jag börjat jobba kommer eleverna att få förutsättningar för att kunna jobba med detta på ett seriöst sätt.

Padlet (en digital anslagstavla) ger en snabb överblick vad en elev fått med sig under en lektion eller vad en grupp har för förkunskaper.

Med hjälp av kunskapsrummen (i Sharepoint) kan jag lägga upp uppgifter, läxor och planeringar. Där har också varje elever sin inlämningsmapp med sina arbeten. För de elever som har svårt att hålla reda på sina grejer, glömt nyckeln….ja, ni känner igen scenariot blir det också enklare, då datorn nästan blivit i nivå med mobilen. Den glöms inte. Ja, någon enstaka elev har faktiskt glömt sin dator. Jag tycker det har blivit mer ordning och reda både för mig och för eleverna.

Nästa vecka ska vi pröva att jobba i Pages då sjuorna ska skriva egna sagor och myter.

Ja, det är mycket mer vi vill pröva och utvärdera. För mig tar det tid att lära mig nya saker digitalt! Tacksam för hjälpsamma kollegor och elever som kan hjälpa varandra.

/Lovisa

Smartare samarbete

Just nu är elever i klass 8S inbjudna att rösta på en gemensam projektlogga på Tricider, skapade av elever i år 8 i Solnas vänort Valmiera i Lettland. Tillsammans har vi nämligen påbörjat ett samarbetsprojekt i engelska på E-twinning *. Eleverna startade med att skriva presentationer om sig själva på Padlet. Framöver ska eleverna skriva om våra skolor, städer samt gemensamma globala frågor på Prezi. Vårt arbete lägger vi sedan ut på vår samarbetsyta Twinspace på E-twinning, där eleverna i projektet enkelt kan komma i kontakt med varandra. Även klass 7 franska deltar i ett samarbetsprojekt på E-twinning med en skola i Alsace. Det märks att eleverna uttrycker mer och med större engagemang då deras arbete blir mer på riktigt. Jag tror att det är i samarbete med andra som vi utvecklas som allra mest.

När det gäller läromedel har elever som läser franska nu kunnat göra digitala övningar som hör till läroboken i form av glosor, lucktexter och hörövningar. På så vis har de kunnat öva uttal själva vilket tagits emot positivt. En annan sida som vi använt mycket är Kahoot, där eleverna på ett roligt sätt kan tävla om sina kunskaper i exempelvis fransk grammatik. Något som tidigare kanske upplevts som jobbigt blir något eleverna själva vill göra. Duolingo har använts av eleverna för att öva språket på egen hand. Vi har även så smått börjat använda Socrative för läxförhör och som exit-tickets.

I svenskan i år 7 har eleverna skrivit deckarnoveller, och jag har verkligen fått poängtera att noveller ska vara relativt korta under arbetets gång. Jag vet inte om jag tidigare varit med om att så många i en klass vill skriva så mycket, elever som när lektionen är slut sätter sig i korridoren och fortsätter skriva. Detta kan vi nog tacka datorerna för, det skapas en helt ny berättarglädje. Eleverna har tyckt om att ge och få feedback av andra kamrater samt av läraren medans de skriver på Office 365.

Det är roligt att ha öppnat klassrumsdörren för nya och effektiva arbetssätt i den digitala rymden.

* E-twinning är en samarbetsyta där lärare och elever över hela Europa kan mötas och samarbeta i olika projekt: http://www.etwinning.net.

/Susanne Boström