Tummen upp!

Det har skett en stor förändring i mitt sätt att undervisa sedan vi fick datorerna. Vi har använt olika appar och hemsidor, vi har sökt fakta och skrivit olika texttyper med hjälp av ovanstående. Tekniken har möjliggjort skapandet av nya arbetsuppgifter som tidigare varit omöjligt. Lärandet har utvecklats tack vare tillgången till teknik.

Så, vad har vi gjort?

I religionskunskap fick eleverna i uppgift att jämföra judendomen, kristendomen och islam. De skulle finna likheter och olikheter mellan dessa religioner och skriva ner dem i ett word dokument. Instruktionerna till uppgiften samt kunskapskraven hade jag lagt under mappen ”religionskunskap” på office 365. När uppgiften var klar fick de dela dokumentet med en kamrat för att få och ge kommentarer/respons. Utifrån kommentarerna gjorde de ändringar och lämnade in arbetet i inlämningsmappen på 365. Nu fick jag läsa, kommentera och betygsätta.

Jag har även använt mig av kahoot som ett hjälpmedel för att se vad eleverna kan och vad som behöver utvecklas. Efter ett arbetsområde har eleverna fått göra ett kahoot i grupp om det vi gått igenom. Här blir det tydligt för mig vem som behöver hjälp och stöd samt vad jag måste undervisa mer om. Nu slipper jag högar av papper och böcker som måste rättas.

Allt detta hade varit omöjligt utan våra nya datorer. Tummen upp!!!

/ Sandra

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s