Vi börjar bli varma i kläderna

I skrivande stund har både lärare och elever haft datorer och snabbt nätverk i någon månad och alla börjar bli varma i kläderna. Både elever och pedagoger ser stora vinningar i att jobba med digitala verktyg och så sent som igår när åk 8 satt och jobbade med sina PRAO-rapportera sa en elev ”arbetet blir så mycket enklare och roligare med datorerna”.

 

För min del som lärare har mitt arbete förändrats på många sätt. Jag undervisar i engelska och tack vare socrative.com har min rättning av glosförhör och andra former av läxförhör helt försvunnit. Det tar fortfarande en viss tid att skapa förhören men det är inget nytt. Det enda eleverna ogillar med sidan är att datorn är hårdare i sin rättning än vad jag är och godtar inte ens det minsta feltryck. Som tur är får jag en sammanställning av alla ord och fraser som eleverna skrivit och kan snabbt ögna igenom det när jag gör min slutgiltiga bedömning. Denna sida är ett mycket bra komplement till den mer tävlingsinriktade sidan kahoot.

 

Att avsluta lektionerna har även det ändrats då mina eleverna börjat använda padlet.com för att ge exit tickets. Detta är ett bra sätt för mig som lärare att se vad som fastnat hos eleverna efter en genomgång och vad jag måste bygga vidare på. Man kan även använda socrative när man ska skapa exit tickets men där blir frågorna mer styrda medan padlet låter eleverna skriva fritt.

 

Ett spännande moment som jag använt mig av ett tag nu på mina lektioner är en sida som heter random name picker. Där kan man skriva in alla elevers namn i ett hjul och sedan snurra fram vem som ska svara på en fråga alternativ lotta in elever i grupper. Det är med en skräckblandad förtjusning som eleverna sitter i sina bänkar och ser hjulet snurra. Har använt detta i snart 6 månader nu och det är ett väldigt bra verktyg att få de som i vanliga fall inte räcker upp handen att delta i diskussioner eller läsa högt under engelsklektionen.

 

Det senaste jag upptäckt och börjat använda är excel-undersökningar där man kan skapa enklare undersökningar för att checka av läget i en klass, utvärdera en kurs eller utvärdera ett nytt arbetssätt som man jobbat med kollegorna. Jag hade länge letat efter ett enkelt sätt att skapa enkäter och i excel hittade jag det. Det är enkelt att skapa en enkät och sedan får man en bra sammanställning.

 

Som ni kan läsa börjar vi komma igång med digitalisering på riktigt fast än har vi mycket kvar att upptäcka och utveckla, men det är en trevlig resa att vara med på.

 

/Henrik

Advertisements

När papper och penna blir drömmen.

Vi har haft 100 procentig tillgång till datorer vid alla lektionstillfällen i 6 veckor nu och det har fungerat bra. Datorerna fungerar i princip oklanderligt. Eleverna (och vi lärare) lär oss mer om hur vi kan använda dem på ett effektivt sätt i undervisningen. Både jag som pedagog lär mig och upptäcker nya saker, hemsidor eller appar/program som jag vill använda.

Den senaste hemsidan jag upptäckt är http://www.storybird.com. En sida där man kan skriva egna texter och illustrera dem på ett enkelt sätt med den medföljande konsten. Eleverna fick i uppdrag att göra en bilderbok på engelska för barn i 4-6 års åldern och resultatet på de som redan är färdiga är i många fall fantastiska. Jag hoppas få tillstånd från någon elev att publicera den här. Registrering är gratis och jag tror man kan registrera flera klasser utan avgift.

Jag har försökt få eleverna att utvärdera sitt användande av datorerna i skolan. I princip alla tycker att skolan är mycket roligare nu. Det beror ju till ganska stor del på verktyget. Det är fortfarande nytt och spännande med en egen dator men jag börjar höra mer och mer att ”måste jag använda datorn till detta”? Detta tycker jag är intressant då det tyder på en tanke hos eleven om vilket verktyg som löser uppgiften bäst/effektivast. Ibland är det en penna och ett papper som är den bästa lösningen och ibland datorn.

/Tommy Dahlgren

Tummen upp!

Det har skett en stor förändring i mitt sätt att undervisa sedan vi fick datorerna. Vi har använt olika appar och hemsidor, vi har sökt fakta och skrivit olika texttyper med hjälp av ovanstående. Tekniken har möjliggjort skapandet av nya arbetsuppgifter som tidigare varit omöjligt. Lärandet har utvecklats tack vare tillgången till teknik.

Så, vad har vi gjort?

I religionskunskap fick eleverna i uppgift att jämföra judendomen, kristendomen och islam. De skulle finna likheter och olikheter mellan dessa religioner och skriva ner dem i ett word dokument. Instruktionerna till uppgiften samt kunskapskraven hade jag lagt under mappen ”religionskunskap” på office 365. När uppgiften var klar fick de dela dokumentet med en kamrat för att få och ge kommentarer/respons. Utifrån kommentarerna gjorde de ändringar och lämnade in arbetet i inlämningsmappen på 365. Nu fick jag läsa, kommentera och betygsätta.

Jag har även använt mig av kahoot som ett hjälpmedel för att se vad eleverna kan och vad som behöver utvecklas. Efter ett arbetsområde har eleverna fått göra ett kahoot i grupp om det vi gått igenom. Här blir det tydligt för mig vem som behöver hjälp och stöd samt vad jag måste undervisa mer om. Nu slipper jag högar av papper och böcker som måste rättas.

Allt detta hade varit omöjligt utan våra nya datorer. Tummen upp!!!

/ Sandra