Rektorsgruppen fortbildar sig!

En av framgångsfaktorerna inom en digitalisering av skolan är att rektorerna är förebilder i användandet av digitala verktyg.  Igår fick alla rektorer i Solna en genomgång av Office 365, som kommer bli ett av skolornas viktigaste arbetsredskap!

Office 365 möjliggör samarbete mellan lärare, lärare och elev samt mellan elever på ett helt nytt sätt som tidigare inte varit möjligt här i Solna men som är väl beprövat i flera kommuner i Sverige.  Rektorerna kunde direkt se vilka pedagogiska vinster de skulle kunna göra med detta verktyg och gick inspirerade ifrån utbildningen.

image1

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s