Rastverksamhet

Flera av våra skolor har identifierat att en mer organiserad rastverksamhet skulle leda till tryggare elever på våra skolor, därför tog vi kontakt med Olof Jonsson som föreläser om Rastverksamhet- det händer på rasten och bjöd in honom till Solna. Det var god uppslutning och nästan 90 stycken av Solnas fritidshemspersonal fanns på plats i stadshuset för att lyssna och låta sig inspireras av Olof Jonsson.

Olof fick deltagarna att tänka om och analysera sin befintliga rastverksamhet genom att ställa frågor som: Vad är lek? Varför har vi rast? Hur kan vi skapa bra leksituationer för eleverna på skolgården? Vad säger läroplanen om rast och om vad fritidshemmen ska fokusera på?

Målet för en rastverksamhet, bör enligt Olof Jonsson vara:

  • Motverka utanförskap och förebygga mobbning och kränkande behandling.
  • Verka för en jämlik skola där alla kan delta utifrån sina förutsättningar.
  • Öva elevinflytande.
  • Utveckla skolans utemiljö mot en mer stimulerande lek- och lärandemiljö.

Ordet rastvakt säger en hel del om hur vi ser på vuxnas deltagande på rasten. Olof Jonsson använde istället begreppen rastomsorg och ansvarig för rastverksamhet.  Rastomsorgen blir bäst om en skola delar in sin skolgård i zoner, där de som är ansvariga för rastomsorgen ser till att alla elever kan vara trygga.

När vi skapar en aktivitet på rasten är det bra att utgå från att den ska vara rolig, ha tydliga regler, ha ett bra lekmaterial och ligga på rätt nivå för den tänkta målgruppen. Aktivitet bör självklart ledas av en engagerad ledare! Den som är ansvarig för rastverksamhet bör skapa aktiviteter som kan ta emot ett stort antal elever men som också kan fortsätta när elever ska gå in från rast eller vill byta aktivitet.  En enkel aktivitet som kan skapa gemenskap och samtal är att ta fram gatukritor och låta eleverna vara konstnärer på skolgården.

Skolgårdens utformning är viktig för att rasterna ska bli meningsfulla för eleverna.  Bland annat behöver en skolgård ha tillgång till små utrymmen t ex buskage där elever kan få komma undan och skapa lekar för små lekgrupper. Dessa ytor medför mycket gott men kan också vara ytor där rastomsorgen behöver ha extra uppsikt då det kan hända en tokigheter där också.   

Nu börjar arbetet med att förbättra rastverksamheten ute på våra skolor.  Tänk på Olof Jonssons tips: Börja med en rastaktivitet i veckan och gör den bra!

För mer inspiration till fritidshemsverksamhet:

Olof Jonssons Twitter @lekrum, Facebookgruppen: Rastaktivisterna! -rasten som aldrig tar slut.

Hadar Nordin fritidspedagogik.se

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s