Och resan har bara börjat!

Nu har digitaliseringen varit igång i tre veckor.Tre lite annorlunda, intensiva och väldigt roliga veckor. 

Vi laddat fullt ut med datorerna. Första veckan var det mycket att lära känna datorn, hitta kortkommandon, genvägar, lära sig Office 365, skriva och spara dokument och mycket mera. 

I svenskan skrev eleverna en berättelse. De delade sedan dokumentet med en kamrat. Att ge respons efter modellen Two stars and a wish är något vi tidigare tränat på och det märktes att de visste vad det gick ut på när de kommenterade i varandras dokument. Det var jätteroligt att se hur ivrigt de tog sig an uppgiften att ge varandra kommentarer och hur de ändrade sin egen text efter gensvaret. 

I NO är vårt arbetsområde hållbar utveckling. I min planering hade jag lagt in olika filmer från UR.se som vi skulle se och sammanfatta. När datorerna kom svängde jag om lite. Istället för att se filmerna tillsammans fick de se dem på egen hand och sammanfatta i ett Worddokument  som de la upp i inlämningsmappen. Det har varit en spännande läsning och jag har fått syn på många insikter och tankar som jag tidigare nog hade missat när jag tagit upp sammanfattningen muntligt. Jag ville att eleverna skulle lära sig att sammanfatta och skriva ner sina egna åsikter så att jag kan ge en film i läxa inför lektionen, lite av flippat klassrum, så att vi på lektionen kan diskutera och utveckla kunskaperna tillsammans i ett kollegialt lärande. 

Eleverna har också skapat egna Kahoot och länkat till mig. Från deras frågor kommer jag sammanställa ett avslutningsprov. Det bestämde vi tillsammans inför arbetsområdet och det är en imponerande kvalité på frågor att välja från. 

Det har blivit väldigt mycket producerande av olika slags texter under dessa tre veckor. Det betyder skrivträning för eleverna och väldigt mycket läsande för min del 🙂 

Några elever har tyckt det varit jobbigt, speciellt när de glömt var de sparat – om de skrivit i vanliga Word istället för Wordonline och därmed glömt att spara…Bara att börja om och en bitter lärdom att alltid vara noga med att dubbelkolla!

Sakta men säkert börjar dock de flesta bli bekväma med sin dator och säkrare på att de kan. Det går fortare än vad jag trodde 🙂

Lite problem har vi stött på. Det har främst varit i Office 365 med att ladda upp dokument samt några elever som inte hängde med i överföringen och därmed inte kan komma åt sin mail. Vårt nätverk har varit stabilt vilket gör mig överlycklig!

Vi har kunnat använda våra datorer varje dag. Så roligt!

Utmaningen har varit att ge eleverna blandad undervisning med olika digitala moment varje lektion. Många timmar hemma med Macen i knät för att lära mig nya sidor och program. Men de bästa lärarna har jag i klassrummet och tillsammans hjälps vi åt att utvecklas i vår digitaliseringsresa. Och resan har bara börjat! 

Några program/hemsidor vi provat:

Simple Mind (tankekartor)

Scratch (programmering)

Answergarden och Padlet (exit ticket och som utvärdering)

Kahoot (quizz)

//Minna

Programmering i Scratch

Idag har vi startat med programmering på NO:n. För att väcka lust och nyfikenhet startade vi i programmet Scratch. Det är ett enkelt och självinstruerande program. Innan lektionen var slut kunde de flesta elever få sina figurer att röra sig och låta.

programmering

Man lär sig mycket grejer!

Nu har eleverna på Skytteholmsskolan haft sina datorer i snart tre veckor och både lärare och elever upptäcker fördelar med att använda datorer och digitala verktyg i sitt arbete. Lärarna berättar att eleverna jobbar mer koncentrerat, skriver mer och har ett fokus på innehåll i texter.

Årskurs 6 har gjort en Answergarden, där de fick svara på frågan: Hur är det att jobba med datorer i undervisningen? Eleverna svarade att det är roligare med datorer än papper och penna, att de lär sig mycket grejer och att det är bra för att de hjälper dem.

Answergarden

 

Rektorsgruppen fortbildar sig!

En av framgångsfaktorerna inom en digitalisering av skolan är att rektorerna är förebilder i användandet av digitala verktyg.  Igår fick alla rektorer i Solna en genomgång av Office 365, som kommer bli ett av skolornas viktigaste arbetsredskap!

Office 365 möjliggör samarbete mellan lärare, lärare och elev samt mellan elever på ett helt nytt sätt som tidigare inte varit möjligt här i Solna men som är väl beprövat i flera kommuner i Sverige.  Rektorerna kunde direkt se vilka pedagogiska vinster de skulle kunna göra med detta verktyg och gick inspirerade ifrån utbildningen.

image1

 

Rastverksamhet

Flera av våra skolor har identifierat att en mer organiserad rastverksamhet skulle leda till tryggare elever på våra skolor, därför tog vi kontakt med Olof Jonsson som föreläser om Rastverksamhet- det händer på rasten och bjöd in honom till Solna. Det var god uppslutning och nästan 90 stycken av Solnas fritidshemspersonal fanns på plats i stadshuset för att lyssna och låta sig inspireras av Olof Jonsson.

Olof fick deltagarna att tänka om och analysera sin befintliga rastverksamhet genom att ställa frågor som: Vad är lek? Varför har vi rast? Hur kan vi skapa bra leksituationer för eleverna på skolgården? Vad säger läroplanen om rast och om vad fritidshemmen ska fokusera på?

Målet för en rastverksamhet, bör enligt Olof Jonsson vara:

  • Motverka utanförskap och förebygga mobbning och kränkande behandling.
  • Verka för en jämlik skola där alla kan delta utifrån sina förutsättningar.
  • Öva elevinflytande.
  • Utveckla skolans utemiljö mot en mer stimulerande lek- och lärandemiljö.

Ordet rastvakt säger en hel del om hur vi ser på vuxnas deltagande på rasten. Olof Jonsson använde istället begreppen rastomsorg och ansvarig för rastverksamhet.  Rastomsorgen blir bäst om en skola delar in sin skolgård i zoner, där de som är ansvariga för rastomsorgen ser till att alla elever kan vara trygga.

När vi skapar en aktivitet på rasten är det bra att utgå från att den ska vara rolig, ha tydliga regler, ha ett bra lekmaterial och ligga på rätt nivå för den tänkta målgruppen. Aktivitet bör självklart ledas av en engagerad ledare! Den som är ansvarig för rastverksamhet bör skapa aktiviteter som kan ta emot ett stort antal elever men som också kan fortsätta när elever ska gå in från rast eller vill byta aktivitet.  En enkel aktivitet som kan skapa gemenskap och samtal är att ta fram gatukritor och låta eleverna vara konstnärer på skolgården.

Skolgårdens utformning är viktig för att rasterna ska bli meningsfulla för eleverna.  Bland annat behöver en skolgård ha tillgång till små utrymmen t ex buskage där elever kan få komma undan och skapa lekar för små lekgrupper. Dessa ytor medför mycket gott men kan också vara ytor där rastomsorgen behöver ha extra uppsikt då det kan hända en tokigheter där också.   

Nu börjar arbetet med att förbättra rastverksamheten ute på våra skolor.  Tänk på Olof Jonssons tips: Börja med en rastaktivitet i veckan och gör den bra!

För mer inspiration till fritidshemsverksamhet:

Olof Jonssons Twitter @lekrum, Facebookgruppen: Rastaktivisterna! -rasten som aldrig tar slut.

Hadar Nordin fritidspedagogik.se