Programmering och Yoga

Skolverket har fått i uppdrag att lämna förslag på en nationell IT-strategi för skolan samt tillägg till läroplan och kursplaner gällande programmering.

Att använda internet och spela spel online eller i appar är vardag för många av våra elever.  Det är viktigt att ge dem förståelse för hur internet, dataspel och appar är uppbyggda.  Genom att ge dem förståelse för detta kan eleverna bli mer källkritiska, ett mål som finns på flera ställen i läroplanen. Detta säger Lennart Rolandsson som har forskat om programmering i skolan.

I årskurs 2 på Ulriksdalsskolan har läraren Mahdis Jafar Bigloo börjat arbeta med programmering tillsammans med sina elever. Sedan tidigare har Mahdis lärt sina elever yoga och när hon fundera på hur hon skulle introducera programmering för eleverna så föll det sig naturligt att utgå ifrån yogan.  Eleverna känner väl till solhälsningen, en serie av olika yogaställningar.  Genom att ge varje yogaställning i serien ett nummer och sedan låta eleverna genomföra solhälsningen utifrån den kod som numren visar började arbetet med att få förståelse för programmering.

Arbetet har fortsatt med att eleverna har yogat till olika koder. Eleverna har också fått fundera två och två på vad det är för “koder” som ligger bakom olika spel t ex spelet harpan.  Eleverna har fått skriva algoritmer till olika figurer och sedan gissat vilket figur kompisarna skrivit till.
Mahdis berättar att det har varit uppskattat och eleverna är verkligen jätteintresserade av det här.

Arbetet med programmering i årskurs 2 på Ulriksdalsskolan har bara börjat och ni kan följa arbetet här framöver!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s