Premiär!

Dags för terminstart för våra lärare och fokus på en avstämning av skolornas mål i verksamhetsplanen men också en hel del digitalisering.

Igår hade ett par skolor utbildningstillfällen i nya InfoMentor, som är det verktyg vi använder för att planera och bedöma undervisningen. 

Idag har vi haft premiärvisning av Office 365 för vår pilotskola Skytteholmskolan. Office 365 kommer vara vårt viktigaste digitala verktyg i genomförandet av undervisningen. Med hjälp av Office 365 kommer lärarna tillsammans med eleverna kunna arbeta med de formativa processerna. Bland annat kommer lärare att snabbare kunna ge eleverna framåtsyftande återkoppling på deras arbeten, vilket ska hjälpa eleverna att förbättra sina arbeten under arbetets gång och få ett bättre slutresultat.

Det var roligt att få vara en del av ett sådant engagerat gäng, som pedagogerna på Skytteholmsskolan, idag! 

One thought on “Premiär!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s