Programmering och Yoga

Skolverket har fått i uppdrag att lämna förslag på en nationell IT-strategi för skolan samt tillägg till läroplan och kursplaner gällande programmering.

Att använda internet och spela spel online eller i appar är vardag för många av våra elever.  Det är viktigt att ge dem förståelse för hur internet, dataspel och appar är uppbyggda.  Genom att ge dem förståelse för detta kan eleverna bli mer källkritiska, ett mål som finns på flera ställen i läroplanen. Detta säger Lennart Rolandsson som har forskat om programmering i skolan.

I årskurs 2 på Ulriksdalsskolan har läraren Mahdis Jafar Bigloo börjat arbeta med programmering tillsammans med sina elever. Sedan tidigare har Mahdis lärt sina elever yoga och när hon fundera på hur hon skulle introducera programmering för eleverna så föll det sig naturligt att utgå ifrån yogan.  Eleverna känner väl till solhälsningen, en serie av olika yogaställningar.  Genom att ge varje yogaställning i serien ett nummer och sedan låta eleverna genomföra solhälsningen utifrån den kod som numren visar började arbetet med att få förståelse för programmering.

Arbetet har fortsatt med att eleverna har yogat till olika koder. Eleverna har också fått fundera två och två på vad det är för “koder” som ligger bakom olika spel t ex spelet harpan.  Eleverna har fått skriva algoritmer till olika figurer och sedan gissat vilket figur kompisarna skrivit till.
Mahdis berättar att det har varit uppskattat och eleverna är verkligen jätteintresserade av det här.

Arbetet med programmering i årskurs 2 på Ulriksdalsskolan har bara börjat och ni kan följa arbetet här framöver!

 

Advertisements

Inspiration eller frustration?

Idag var alla lärare och rektorer i Solnas grundskolor inbjudna till en inspirationsföreläsning med Frida G Wennö från utbildningsföretaget Tänk om. Frida hade med sig Jan Liljegren, rektor på Täby Enskilda Gymnasium.  Tillsammans höll de en föreläsning om framgångsfaktorer för en digitalisering av skolan för de cirka 300 lärare och 7 rektorer som var på plats i Tallbackaskolans aula.

Förutsättningarna för en digitalisering ser just nu väldigt olika ut i Solnas grundskolor, vilket skapade en del frustration under dagens föreläsning.  Solnas skolor har väntat länge på detta och det är förståeligt att lärare är frustrerade och känner sig skeptiska innan de ser att nätverket är på plats. Det är en stor organisation som arbetar för att det ska bli likvärdiga förhållanden i alla skolor. Vi arbetar för att alla skolor ska få ett nytt snabbt nätverk som är en av grundförutsättningarna för en lyckad digitalisering.

Frida Wennö och Jan Liljegren lyfte fram att det är pedagogiken och inte tekniken som skapar en framgångsrik digitalisering. Rektor Jan talade om möjligheterna att förbättra den formativa bedömningen med hjälp av t ex delade dokument i Office 365. Med hjälp av Office 365 kan elever få återkoppling på sina arbeten under arbetets gång, vilket kan hjälpa eleverna att komma längre i sin kunskapsutveckling, och det behöver inte bli ett arbete för “lådan”, som Frida Wennö uttryckte det.  Att lära för lådan betyder att en elev gör ett arbete som hamnar i en lärares låda för rättning . Eleven får inte tillbaka sitt arbete för ett par veckor senare och då går återkopplingen för att förbättra arbetet förlorat. Och Frida ställer en viktig fråga: Vem vill lära för lådan?

Även om inte alla Solnas skolor just idag har tillgång till ett nätverk eller enheter att arbeta digitalt med så lyfte Jan och Frida fram ett antal faktorer som ger framgång för en skola, med eller utan digitala verktyg. De talade om vikten av att ha en kultur på skolor som främjar kollegialt lärande och reflektion.  Även en delningskultur på skolan där lärare delar med sig till varandra av material och pedagogiska lärdomar föder framgång. En skolas rektor är självklart också oerhört viktig för skolan i arbetet med digitaliseringen. Rektor måste vara bland annat vara engagerad och själv vara en förebild i användandet av digitala verktyg.

Föreläsningen började med frågan om hur mycket publiken tänkte engagera sig i föreläsningen på en skala från 0-10.  Frida Wennö fortsatte med att fråga vad publiken förväntade sig av henne och Jan som föreläsare och svaret blev givetvis att publiken förväntade sig 10 av föreläsarna! Frida lyfte då fram att det ofta är så att vi förväntar oss mer av andra än vad vi är villiga att ge själva.  En förhoppning efter dagens föreläsning är att vi har inspirerat Solnas rektorer och lärare att våga förändra och börja resan mot en digitaliserad skola med att förändra det som går att förändra idag, med de förutsättningar som finns just nu!

 

 

 

Nya tider!

Under senare delen av hösten har jag varit på Skytteholmsskolan i omgångar och gått genom korridoren där högstadieeleverna håller till. Eleverna har suttit på bänkarna och samtalat eller stått och hängt vid sina skåp under rasten.

Idag när jag kommer till skolan går jag genom samma korridor men nu är bilden förändrad. Nu sitter alla elever med datorer i knät. Det samtalas om det som visas på skärmen och hörlurar delas för att lyssna på musik. De flesta elever tittar upp och hälsar glatt när jag kommer!

Två dagar i veckan kommer jag att vara på skolan för att stötta upp i det digitala arbetet i klassrummet så att lärarna ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet men också för att kunna dokumentera vad som fungerar bra samt vilka fallgropar det finns i en initieringsfas när en skola digitaliserar.  

Idag har jag fått vara med när en klass har fått tillgång till Office365 för första gången! De såg snabbt fördelarna med att kunna dela dokument med läraren och varandra, samt få återkoppling från sin lärare!

Ser fram emot det fortsatta arbetet under våren!

Lilla julafton

Det är inte länge sedan det var julafton och det är långt kvar till julafton i år men idag kändes det nästan som julafton för oss och eleverna på Skytteholmsskolan. 

Thomas och jag fick äran att dela ut datorer till alla elever i år 6-9 på Skytteholmsskolan. Det var uppsluppen stämning på skolan och några elever hade till och med fluga eller slips dagen till ära! 

Vi ser fram emot att fortsätta följa arbetet på skolan under våren.

  

BETT 2016

2016 är året då Solnas skolor satsar stort på digitalisering.  Onsdagen den 20 januari åkte 25 representanter för Solnas grund- och gymnasieskolor på en skolutvecklingsresa till London i samband med BETT 2016. Temat får årets resa, organiserad av ATEA, var att leda och lära för nutid och framtid, hur lyckas vi med skolans digitalisering.
 
Förutom den stora mässan, där det i gångar upp och gångar ned, visas det senaste inom IT för skolor och förskolor, erbjuds en mängd föreläsningar.  
 
Framöver kommer vi här att skriva om vad våra deltagande rektorer och lärare blev inspirerade av under de tre dagar vi var i London. I denna första rapport kommer tankarna från oss på central förvaltning.
 
Det finns ett par ord och begrepp som vi tar med oss från denna resa: 
 
Kollegial handledning: Michael Fullan föreläste om kraften i att inom ett kollegium på skolan eller i nätverk mellan skolor, bedriva gemensam fortbildning för att få nya arbetssätt och öka elevernas uppfyllelse av kunskapskraven. Les Foltos sa att: None of us is smarter than all of us!
 
Kreativitet: Elever idag inte är nöjda med att vara konsumenter i en digital värld utan vill nu vara producenter, berättade Susanne Kjällander, forskare vid Stockholm universitet.  Vi behöver ta till vara elevernas kreativitet och vilja att skapa.  Vi såg många exempel på det bland annat i ATEAs eget lilla Makerspace, där vi fick prova på programmering med Arduino och makey makey, Virtual Reality glasögon och Strawbees.
 
Tillgänglighet:  Micke Gunnarssons föreläsning Min stund här på jorden är alldeles för viktig för att ta på fullaste allvar! var en berörande och viktig föreläsning. Micke lyfte fram viktiga värdegrundsfrågor som att se varje elev och att se potentialen som finns i varje elev.  “Det finns en potentiell Einstein i varenda unge det gäller bara för oss att hitta den.”
 
Micke pratade även om att vi inte längre kan ha föreställningen att internet är en värld och världen utanför internet är en annan. Det är en och samma värld och för att möta eleverna behöver vi lära oss att förstå den enade världen!
 
Detta är ett axplock av allt det vi fick uppleva under tre soliga dagar med vårkänsla i London.  
Vill ni läsa mer kan ni här läsa Gabriella Dahlbergs, rektor på Råsunda skolor, blogg:
 

Uppstart!

I dag på NO-lektionen startade vi upp arbetsområdet om Hållbar utveckling. Vi startade arbetsområdet genom att gemensamt göra en tankekarta i programmet Simplemind. 

Spontan respons från eleverna: “Vad tydligt det blir! Snyggt Jag vill oxå göra!”

Tankekartan kan läggas upp på Office365 så att den kan fungera som inlärningsstöd och kunskapsbank. 
//Minna

  

Premiär!

Dags för terminstart för våra lärare och fokus på en avstämning av skolornas mål i verksamhetsplanen men också en hel del digitalisering.

Igår hade ett par skolor utbildningstillfällen i nya InfoMentor, som är det verktyg vi använder för att planera och bedöma undervisningen. 

Idag har vi haft premiärvisning av Office 365 för vår pilotskola Skytteholmskolan. Office 365 kommer vara vårt viktigaste digitala verktyg i genomförandet av undervisningen. Med hjälp av Office 365 kommer lärarna tillsammans med eleverna kunna arbeta med de formativa processerna. Bland annat kommer lärare att snabbare kunna ge eleverna framåtsyftande återkoppling på deras arbeten, vilket ska hjälpa eleverna att förbättra sina arbeten under arbetets gång och få ett bättre slutresultat.

Det var roligt att få vara en del av ett sådant engagerat gäng, som pedagogerna på Skytteholmsskolan, idag!